Escenari Emprenedoria i ocupació

COMPETÈNCIES COOPERATIVES

La competència s’entén com la combinació i la mobilització que cada persona fa de les seves habilitats, les seves capacitats, els seus recursos i els seus valors aplicats tant en un context personal, educatiu, social o laboral determinat.
cooperatives_3cooperatives

Objectius

Realitzar un procés de descoberta sobre els recursos personals i socials a travé del propi projecte vital, acadèmic i professional.

  • Adquirir responsabilitat del propi projecte i donar-li sentit.
  • Aprendre a distingir l’urgent, l’important i l’essencial en el propi projecte.
  • Trobar l’ordre natural i ocupar el lloc que correspon
  • Desenvolupar les competències des del saber, saber ser i saber estar.
  • Activar actituds emprenedores, descobrir noves potencialitats, impulsar la creativitat, promoure la reflexió i la presa de decisions.
  • Aprendre a comunicar obertament, a interrelacionar-se positivament i a resoldre conflictes creativament.
  • Afavorir el benestar personal i sistèmic de l’organització.
  • Fomentar l’aprenentatge cooperatiu i la construcció  col.lectiva.

Continguts

Observació en l’estar i en el fer.
Els valors personals i els valors compartits.
La comunicació personal i la comunicació social.
El lloc a ocupar i la funció a desenvolupar.
Equilibrisme.
Gestió emocional
La passió, el talent, la necessitat i el servei.