Escenari Escola i família

ARRELS i ALES

A partir de diferents llenguatges artístics: el teatre i el moviment expressiu , la música i l’expressió plàstica obrirem espais per adquirir habilitats, desenvolupar capacitats i enriquir les relacions.

Objectiuscasal artistic arrelsArrels_ales_1

 • Orientar la recerca i el desenvolupament dels propis recursos.
 • 
Promoure la descoberta dels diferents talents en infants, adolescents i joves.
 • Propiciar la creació de climes de relació positius.
 • Facilitar l’autonomia, la llibertat i la cooperació.

Continguts

El nostre origen i la nostra història com a font de recursos.
El lloc que ocupem i la funció que hem de desenvolupar.
L’equilibri personal i les competències socials.
L’atenció i la transformació de les actituds des d’allò que expressa el cos, l’emoció i el pensament.


 

EDUQUEM LA LLIBERTAT?

Des de la teatralitat i l’humor fem un recorregut per les diferents dependències , aportem elements de reflexió, alhora que activem possibles accions de transformació.

Objectiueduquem la llibertat argentona  Eduquem_llibertat3

 • Observar les dependències dels infants i adolescents, afavorir la seva autonomia i educar la seva llibertat.
 • Procurar uns vincles familiars que permetin al fill/a una millor relació amb l’aprenentatge i un bon desenvolupament de les capacitats pròpies.
 • Establir les bases per a una construcció personal equilibrada, emprenedora i creadora

Continguts

La construcció personal de l’infant i de l’adolescent en el teixit de les relacions familiars i educatives.
La llibertat, i la relació entre el desig i el límit.
L’autonomia com a necessitat i la responsabilitat com a valor.
La dependència, la por i la força de la confiança.
La interdependència com a facilitadora de comunicació i d’inclusió.
Les competències pròpies i la força creativa per a superar-se.


 

PONTS PER A LA RELACIÓ FAMÍLIA – ESCOLA

Recollim en format teatral i des del l’humor diferents situacions i punts de vista de l’escena familiar i escolar per a moure emoció i pensament. Procurem la reflexió per activar estratègies i possibles solucions.

ObjectiusTransit -02-1 Familia_escola2

 • Possibilitar la creació d’un pont entre aquests dos sistemes , amb objectius comuns, amb una actitud col·laborativa des del respecte i la confiança per resoldre els problemes mutus, afrontar conjuntament les dificultats, assumint el lloc que ens toca, les nostres funcions i els nostres límits.
 • Observar quin és l’ordre natural en aquests i entre aquests dos sistemes, quina és la seva estructura, i identificar els desordres per a ocupar l’espai i la funció que com a pares i educadors tenim.
 • Mostrar els propis recursos que permetin desenvolupar actituds cooperatives, harmòniques, solidàries i innovadores entre família i escola.
 • Indicar algunes de les formes i els canals necessaris per a propiciar i afavorir una bona comunicació entre els sistemes.
 • Conèixer les nostres habilitats com a educadors per a orientar els infants I adolescents cap a metes evolutives , fer-nos més sensibles a les seves necessitats educatives, i intentar noves formes i estratègies , més efectives i més breus per abordar les dificultats.

Continguts

Formes, actituds i estratègies per enfortir la relació.
Recursos i habilitats per desenvolupar la cooperació.
Factors que afavoreixen la comunicació i la vinculació.
Equilibri i harmonia necessaris en el procés educatiu per millorar la seva eficàcia.


 

LES RELACIONS FAMILIARS A TRAVÉS DEL JOC
EXPRESSEM, COMUNIQUEM I CONSTRUÏM

Una activitat on educadors i educadores, pares, mares , fills i filles participen conjuntament a través del joc , del moviment expressiu i la comunicació creativa per a  aprendre i per a ensenyar, per a gaudir-se,  per a compartir i per a construir.

ObjectiusRelacions_joc_2 Relacions_joc

 • Explorar les nostres capacitats expressives i creatives.
 • Estimular les relacions afectives i saludables en un context educatiu i lúdic.
 • Mostrar eines que facilitin la comunicació i la resolució de conflictes.
 • Afavorir l ́escolta per atendre les necessitats.
 • Enriquir la convivència.

Continguts

El joc com a eina educativa.
El llenguatge creatiu i el simbòlic.
L’expressió i la comunicació.
La cooperació i l’afectivitat.