Escenari Salut

LES DEPENDÈNCIES; DROGUES I SOCIOADDICCIONS

Tractem les dependències i les interdependències des de la construcció personal responsable i establint vincles saludablesclave 4

 

Objectiu

 • Fomentar, des del respecte i la consciència, una actitud crítica i responsable sobre les addiccions.
 • Afavorir el coneixement i l’origen de les addiccions.
 • Promoure actituds i voluntats per al desenvolupament d’habilitats personals i socials.
 • Aportar mitjans expressius per solucionar creativament els conflictes Afavorir la salut emocional i el benestar personal i social.
 • Prevenció de conductes de risc.

ContingutsSocioaddiccions

Les dependències, les interdependències, l’autonomia i l’aïllament. La por i el desig.
Allò que atrapa i allò que allibera.
La salut i el benestar personal.

 


AFECTIVITAT I SEXUALITAT

Formes i actituds en les relacions per a una bona salut física i mental.sexualitat 1

Objectius

 • Fomentar una actitud responsable des de la informació, el respecte i la consciència.
 • Trobar les relacions entre cos, emoció i pensament, i activar recursos per a viure la sexualitat des del benestar i l’equilibri personal.
 • Prevenció en conductes de risc.

Contingutsclavé-01

La singularitat en la sexualitat i les seves diferents manifestacions culturals.
La biologia, l’herència de la història i la força del medi on vivim.
L’expressió i la comunicació des de l’afecte.
Salut i desenvolupament personal.


COS, CONSCIÈNCIA i MOVIMENT EXPRESSIU

Cos per l’ autoconeixement, consciència per estar presents , moviment per expressar el que som i quietud per escoltar-nos.

ObjectiusCos

 • Obrir el camp sensorial i perceptiu.
 • Utilitzar els recursos corporals per l’autoconeixement i el benestar.
 • Vivenciar, a partir del cos i el moviment, l’emocionalitat i el potencial creatiu.
 • Mobilitzar el cos deixant fruir l’energia.
 • Promoure les habilitats comunicatives.
 • Identificar i desfer cuirasses musculars.
 • Gaudir d’un mateix.Cos_1

Continguts

El cos físic, emocional i energètic.
La respiració conscient.
El ritme individual i grupal.
La comunicació.
El moviment lliure i expressiu.
La creativitat.