Qui som

Teatre del Buit és un col·lectiu vinculat a l’educació i a les arts escèniques , que unint formes i coneixements ofereix recursos educatius i artístics en l’àmbit personal, social i professional.

Per a nosaltres l’educació es basa a proveir estímuls, en generar contextos on la persona és objecte i subjecte de la seva pròpia investigació. En orientar processos d’aprenentatge per ser, estar i fer amb benestar i plena responsabilitat.

Qui_som1 Quisom Entenem el teatre i les arts escèniques com a vies d’expressió, comunicació , reflexió i comprensió. Formes i estats que predisposen a la descoberta, aporten coneixement i promouen la implicació individual i col·lectiva.